Pokojowa

335 tekstów – auto­rem jest Po­kojo­wa.

Uwiel­biam Twój za­pach... dla mnie zaw­sze pachniesz aro­matyczną kawą i dob­rym czlowiekiem... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 czerwca 2017, 22:45

Blis­kość jest wte­dy gdy nie py­tasz czy możesz przytulić... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 czerwca 2017, 22:43

Dob­ro ro­bione na siłę jest złem... 

myśl • 7 maja 2017, 13:06

Przechodąc zadzwoń dom­fo­nem i po­wiedz tyl­ko, że jes­teś i odejdź...

Dedykowane. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 stycznia 2017, 23:38

Książka ma ,, coś '' w nas po­ruszyć jak nic się nie ,,rusza''... to nie jest książka, lecz coś co już zna­my, a po co się powtarzać? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 stycznia 2017, 23:07

Ta­cy ludzie jak Ty pot­rze­bują ta­kich ludzi jak ja tyl­ko na chwilę...

Dedykowane... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 stycznia 2017, 20:32

Urządzam się na no­wo w swo­jej sa­mot­ności... Strach spa­kowałam do kar­to­nowe­go pudła, up­chałam go głębo­ko do sza­fy bez dna. W ok­nach za­wiesiłam fi­ran­ki marzeń i zasłony nadziei... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 grudnia 2016, 16:43

W to­tanym bag­nie, gównie, błocie, w pus­tce, w sy­fie, w bezładzie, w drodze do nikąd zos­ta­wia Cię przy­jaciel... Znasz to uczu­cie? Nic więcej tyl­ko niepojęty żal... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 listopada 2016, 22:22

Bi­je re­kor­dy w lis­to­pado­wym umieraniu... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 listopada 2016, 23:30

Boisz się mo­jego zaufania...Przerażające...

De­dyko­wane . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 listopada 2016, 23:43
Pokojowa

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pokojowa

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 października 2017, 22:01nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Znowu za­mie­szkałam w po­koju [...]

10 czerwca 2017, 11:20Indygoo sko­men­to­wał tek­st Uwielbiam Twój za­pach... dla [...]

9 czerwca 2017, 23:29CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Bliskość jest wte­dy gdy [...]

9 czerwca 2017, 23:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Bliskość jest wte­dy gdy [...]

9 czerwca 2017, 23:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Uwielbiam Twój za­pach... dla [...]

27 stycznia 2017, 11:31William sko­men­to­wał tek­st Przechodąc zadzwoń dom­fo­nem i [...]

27 stycznia 2017, 01:14Pokojowa sko­men­to­wał tek­st Przechodąc zadzwoń dom­fo­nem i [...]

26 stycznia 2017, 16:36William sko­men­to­wał tek­st Przechodąc zadzwoń dom­fo­nem i [...]

26 stycznia 2017, 13:39Pokojowa sko­men­to­wał tek­st Przechodąc zadzwoń dom­fo­nem i [...]

26 stycznia 2017, 11:43wdech sko­men­to­wał tek­st Przechodąc zadzwoń dom­fo­nem i [...]